BRF

Bostadsrättsföreningar

Sitter du i styrelsen för en bostadsrättsförening? 

Tycker du allt som rör besiktningar verkar besvärligt och krångligt?

Vi får det besvärliga att bli enkelt

Att sitta i styrelsen i en bostadsrättsförening är ett viktigt uppdrag. Det är minst lika viktigt att sätta sig in i vilket ansvar man besitter som fastighetsägare, vilket kan kännas lite snårigt ibland. Många föreningar har satt väldigt mycket fokus på den ekonomiska förvaltningen, som givetvis är viktig, men allt för lite betoning på fastighetsförvaltning. För att skapa trivsel, trygghet och en god ekonomi är det viktigt som förening att bedriva en välfungerande teknisk förvaltning. En viktig del inom den tekniska förvaltningen är självfallet att fastigheten är i ett gott skick konstruktionsmässigt. 

Det finns en mängd olika besiktningar som måste genomföras med jämna mellanrum för att säkerställa fastighetens skick och att lagkrav och föreskrifter som finns gällande fastigheter följs. Vi rekommenderar föreningen att göra en besiktning när lägenheter byter ägare för att ha uppsikt över medlemmarnas underhållsvanor samt vid reperationer och renoveringar. Genom besiktningar kan ni i styrelsen tidigt upptäcka bristfälligheter i fastigheterna. Ju tidigare dessa brister upptäcks, desto lättare och billigare blir det att åtgärda dem.

Vi på Besiktus erbjuder din förening ett brett och komplett utbud av besiktningstjänster vid ROT (renovering, ombyggnad och tillbyggnad) samt nyproduktion. Vi tillämpar givetvis ABS, AB och ABT när vi utför våra besiktningar. Se våra tjänster för att se vilka besiktningstjänster som passar just era behov.

I våra priser ingår:

 • En projektansvarig för all kontakt samt samordning med besiktningsman inkluderande kallelser, restider, besiktning och utlåtande.
 • Ett informationsmöte med brf-styrelsen om hur besiktningen ska genomföras samt vilka kriterier som gäller.

Observera att entreprenadsbesiktningar inte ersätter underhållsplanen. De kompletterar varandra och förser föreningen med en fullständig helhetsbild av fastigheten på både kort och lång sikt. 

Säkerställ era besiktningar, teckna ett ramavtal idag!

Vill ni ha en reguljär och uppdaterad helhetsbild av fastighetens skick? Oavsett om ni är mångåriga ägare till äldre fastigheter eller nybildade ägare till nyproducerade fastigheter så är det viktigt att säkerställa fastighetens skick med jämna mellanrum för att upptäcka mindre brister i god tid. Bristfälligheter i entreprenader kan uppstå i princip närsomhelst. Alla bristfälligheter går dessutom inte heller att upptäcka om man inte är sakkunnig. Vi på Besiktus rekommenderar att man en gång per år genomför en statusbesiktning för att dels konstatera entreprenadens skick, men även för att förebygga skador på lång sikt. Detta trots att fastigheten inte indikerar på brister. 

Säkra era besiktningar genom att teckna ett ramavtal med Besiktus idag. Avtalet är en generell överenskommelse mellan beställare och leverantör som ger er möjligheten att avropa en besiktningsman från Besiktus vid behov eller med jämna mellanrum baserat på era önskemål och behov. Avtalet formas efter en upphandling mellan beställare och leverantör, som överenskommer om omfattning och villkor. Vid tecknat avtal erbjuds förmånliga priser samt en lättillgänglig och prioriterad service. 

Besiktningstjänster som kan passa mångåriga ägare till äldre fastigheter:

 • Efterbesiktning
 • Statusbesiktning
 • Överbesiktning
 • Våtrumsbesiktning

Besiktningstjänster som kan passa nybildade ägare till nyproducerade fastigheter:

 • Efterbesiktning
 • Särskild besiktning
 • 2-årsbesiktning
 • Statusbesiktning
 • Överbesiktning
 • Våtrumsbesiktning

Att få en besiktning ska vara enkelt.

Boka din besiktning idag

Vänligen uppge era kontaktuppgifter.

Ditt namn*

E-post*

Telefonnummer*

Tjänst*

Meddelande*