Prislista

Priser för våra entreprenadsbesiktningar*

Förbesiktning

Ytstorlek upp till 69m² i Storstockholm

5 500 kr

Kontrollbesiktning

Ytstorlek upp till 69 m² i Storstockholm

6000 kr

Slutbesiktning

Ytstorlek upp till 69 m² i Storstockholm

8000 kr

Ny slutbesiktning

Ytstorlek upp till 69 m² i Storstockholm

7 000 kr

Efterbesiktning

Ytstorlek upp till 69 m² i Storstockholm

5 000 kr

Särskild besiktning

Ytstorlek upp till 69m² i Storstockholm

7 500 kr

2-årsbesiktning

Ytstorlek upp till 69 m² i Storstockholm

5 500 kr

Statusbesiktning

Ytstorlek upp till 69 m² i Storstockholm

5 000 kr

Överbesiktning

Ytstorlek upp till 69 m² i Storstockholm

9 000 kr

Våtrumsbesiktning

Ytstorlek upp till 10 m² i Storstockholm

4 500 kr

Fuktbesiktning

Ytstorlek upp till 10 m² i Storstockholm

5500 kr

Överlåtelsebesiktning

Ytstorlek upp till 117 m² i Storstockholm

12 000 kr

Bostadsrättsbesiktning

Ytstorlek upp till 150 m² i Storstockholm

8000 kr

Tillägg

Större yta

Ytstorlek över 69 m²

+2500 kr

Utanför Storstockholm

Exemepelvis Nynäshamn, Trosa, Södertälje och Uppsala

1500 kr

Extra timmar

På plats vid övriga tillfällen (ex. när byggnation pågår)

1 500 kr/h

Paketpris eller Ring oss för att kolla upp just din besiktning...

Skräddarsydd lösning

Välj en kombination av valfria besiktningstjänster**

*I samtliga besiktningspriser ingår givetvis ett besiktningsutlåtande till berörda parter.
**Mängdrabatt tillkommer.

Pris för konsultation

Vägledning & rådgivning

Färdigställande av kravspecifikation i samråd med beställare inför entreprenadsavtalsskrivningar

Individuellt pris kr

BESIKTNINGAR TILL RIMLIGA PRISER.