PRIVATPERSON

Privatperson

Har du köpt en ny bostad? Ska du renovera i din befintliga bostad? Eller kanske misstänker du att du råkat ut för en fuktskada? Ingen fara, vi på Besiktus hjälper dig gärna.

För dig som ska köpa en bostad

Fullfölj din plikt som köpare

Som köpare av en bostad har du något som kallas för undersökningsplikt. Detta innebär att det är din förpliktelse att hitta fel och brister i bostaden innan du ingår ett köpeavtal. Då kan det vara väldigt klokt att skaffa professionell samt opartisk hjälp med att kontrollera bostadens skick. 

En besiktning är viktig vid både köp av hus och bostadsrätter. Vi rekommenderar att du besiktar bostaden innan kontraktsskrivning, då kan du enkelt dra dig ur köpet, be säljaren åtgärda bristerna eller förhandla om priset.

Överlåtelse- och bostadsrättsbesiktning

Vid köp av ett hus är det a och o att en överlåtelsebesiktning genomförs. Vad en överlåtelsebesiktning är samt hur en sådan kan gå till kan du läsa mer om här. Vid köp av en bostadsrätt kan en bostadsrättsbesiktning genomföras för en fackmannamässig genomgång av bostadsrätten och dess skick. För att läsa mer om bostadsrättsbesiktning, klicka här. 

Har du redan köpt en bostad så kan du boka en statusbesiktning för att konstatera bostadens allmänna skick, brister och skador. 

För dig som vill kontrollera bostadens skick

Om du endast är intresserad av att veta hur din befintliga bostad mår, så erbjuder vi statusbesiktningar, där vi konstaterar fastighetens skick. Om du behöver få en bedömning av vad som är färdigt respektive återstår i en entreprenad, till exempel vid samband med att ett entreprenadsavtal hävs, så hjälper vi också till.

För dig som misstänker fuktskada

Fukt kan leda till allvarliga konsekvenser

Varje år får tusentals byggnader problem med fukt och mögel. I stort sett alla drabbas någon gång och när det händer är det inte enbart obehagligt och besvärligt, det är många gånger också väldigt kostsamt.

Något som är gemensamt för de flesta är att fuktskadorna upptäcks för sent med påkostade reparationer som följd. Under tiden kan ni som boende ha fått diverse hälsoproblem i den osunda boendemiljön. Även grannar kan ha drabbats om skadan spridit sig.

Om du misstänker att du har fuktproblem genom lukt, missfärgningar eller läckor tveka inte att höra av er till oss på Besiktus. Med hjälp av avancerade mätinstrument och provtagningar kan våra fackmän snabbt och exakt kontrollera om det förekommer fukt- eller mögelproblem och vad dessa i sådana fall kan bero på.

Fuktbesiktning – alltid en god idé

En fuktbesiktning är en god investering även om du inte misstänker att något är fel. Ibland kan det ta lång tid innan läckage och fukttransporter ger sig tillkänna. Ju tidigare skadorna upptäcks, desto mindre omfattande hinner skadorna – och därmed även kostnaderna för att åtgärda dessa – att bli. 

Våra besiktningar utförs endast av besiktningsmän med mångårig erfarenhet av bland annat fuktskador och har god kunskap om varför de uppkommer, hur de kan upptäckas samt åtgärdas. 

Svart- och vitmögel i takfoten på vind

Behöver du en skräddarsydd lösning?

Välj din personliga kombination av valfria besiktningstjänster till ett lägre pris.

För dig som ska renovera din bostad eller bygga hus

Ställ rätt krav på din entreprenör

Innan du ingår ett entreprenadsavtal med din entreprenör så är det viktigt att du som beställare får vara med i upphandlingen och forma avtalet efter dina krav och önskemål. Detta för att minimera missförstånd och säkerställa en fungerande ombyggnation, från början till slut.

Vi på Besiktus erbjuder dig konsultation kring avtalet samt utformar en kravspecifikation i samråd med dig som sätter grunden till avtalet mellan dig och din entreprenör. 

Förbesikta entreprenaden etappvis

När det blivit dags att renovera din bostad eller påbörja husbygget så är det viktigt att med jämna mellanrum besikta bostaden för att kontrollera om entreprenaden genomförs på ett korrekt och fackmannamässigt sätt.

Beroende på hur omfattande renoveringen är så ser momenten givetvis olika ut, men vi på Besiktus rekommenderar att man mellan de första momenten börjar med förbesiktningar. På dessa besiktningar kontrolleras arbeten som i senare slutskede kommer att bli svåråtkomliga. Under ett husbygge är det till exempel viktigt att mark och övriga grundarbeten besiktas. På detta sätt förebyggs och minimeras riskerna för oväntade och dyra felutföranden. 

Riva en vägg under renovering - är den bärande?

Vissa renoveringar kräver att väggar rivs. Många gånger vet man inte vilka väggar som fyller en bärande funktion för fastighetens konstruktion. För att bedöma huruvida en vägg är bärande eller inte kan vi på Besiktus hjälpa dig. Efter detta utfärdas ett utlåtande som kan uppvisas till exempelvis bostadsrättsföreningen.

När bostaden är färdigrenoverad eller huset färdigbyggt

När entreprenaden är någorlunda färdigställt så går det att boka en kontrollbesiktning, vars syfte är att minimera brister och fel vid den riktiga slutbesiktningen. Om förbesiktningar genomförts flitigt och besiktningarna godkänts behövs inte alltid en kontrollbesiktning.

Därefter utförs en slutbesiktning på hela eller enstaka delar av entreprenaden när hela arbetet är färdigt. Om entreprenaden inte godkänns efter en slutbesiktning bör en ny slutbesiktning bokas.

Efter slutbesiktningen blivit godkänd kan det vara en god idé att senast efter 2 år besikta bostaden igen för att undersöka om det uppkommit några fel sedan entreprenaden avslutades. 

Boka din besiktning idag

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter nedan.

Ditt namn*

E-post*

Telefonnummer*

Tjänst*

Meddelande*